Stanovení nebezpečného výrobku: Plastová panenka MERRY CHRISTMAS, NO.8866

Vytvořeno: 30. 10. 2017 Poslední aktualizace: 30. 10. 2017

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

MERRY CHRISTMAS, Happy day every, NO.8866

(značení dle dolepené etikety: Plastová panenka, „Návod: LG3359“,

EAN: 8555068513198 – kód neexistuje)

 

Výrobce/ Distributor/ Země původu: nezjištěni/ Čína

Dovozce dle značení: I deka s.r.o. (nedohledatelná firma)

Prodejce: ELYSA s.r.o., náměstí T.G. Masaryka 17, 533 03 Dašice, IČO: 03144178

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 7,14 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 25 cm typu Barbie v barevné papírové skládačce s plastovým průzorem v čelní části. Na papírové skládačce se nacházejí texty identifikující výrobek (název a kód), označení shody CE, recyklační symbol, symbol Zeleného bodu, uvedení země původu, piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také číselným značením 3+). Na dolepené etiketě se nachází další kód výrobku označený jako „Návod“, neexistující čárový (EAN) kód, český název výrobku, zavádějící informace o dovozci a označení shody CE.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy