Stanovení nebezpečného výrobku: plastová miska Pansy s dekorem květin

Vytvořeno: 9. 11. 2016 Poslední aktualizace: 9. 11. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek pro styk s potravinami:

 

plastová miska Pansy s dekorem květin 

značení dle dolepené etikety: Dekorační tác 21 x 6 cm,

 ITEM NO: 2042729, EAN: 8713120427290 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor dle značení: Koleda s.r.o., Olšanská 55/5, 130 00 Praha – Žižkov                                                                     (dle živnostenského rejstříku společnost neexistuje)

Distributor dle nabývacího dokladu: TINY GROUP s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 – Břevnov, IČO 24307351, společnost ukončila živnost ke dni 22. 3. 2016

Prodejce: Thi Quyen Vu, Mírová 65, 471 24 Mimoň, IČO 01196847 (prodejna: tržnice Mírová 65, Mimoň)

 

Popis: Bílá plastová miska o rozměrech 21 x 5 cm (rozměry se liší od údajů uvedených na etiketě) s barevným potiskem květin a nápisem Pansy. Na dně misky je vylisován text  „MADE IN CHINA“ a nalepena etiketa. Na etiketě je mylně uveden název výrobku jako dekorativní tác v českém, slovenském, polském, maďarském, německém jazyce, neexistující EAN kód, neexistující jméno a adresa distributora, piktogram Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), recyklační symbol, přeškrtnuté symboly myčky, mikrovlnné trouby a vidličky a pohárku. Výrobek je prodáván nebalený.

Odůvodnění Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí.

Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje melamin v množství 4,2 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 19975, 25420 a 93720, č. látky 239). Limit (2,5 mg melaminu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Dle stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin – EFSA – ze dne 16. 4. 2010 (Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed) může melamin způsobit poškození ledvin.

Laboratorními testy byla dále prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 23,4 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98). Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy