Stanovení nebezpečného výrobku – Plastová dětská jídelní sada MELAMINE WARE NO. 3105

Vytvořeno: 20. 12. 2012 Poslední aktualizace: 20. 12. 2012

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 

 
Plastová dětská jídelní sada, MELAMINE WARE NO. 3105
 
Výrobce/Dovozce/Distributor/Země původu: neuvedeni / Čína
 
Prodejce: Huu Cuong Tran, Trnkova 579/30, 779 00 Olomouc – Nové Sady, IČ: 45930333
 
 
Popis: Sada bílého melaminového nádobí tvořená tácem, miskou, vidličkou a lžičkou. Tác a miska mají zelený okraj a jsou zdobeny obrázky hraček, miminka s medvídkem a králíčkem, hmyzu, květin, hvězdiček, obláčků apod.  Také vidlička a nůž jsou dekorovány obrázky. Na dně misky je vylisován text MELAMINE WARE a kód NO. 3105 a označení země původu (MADE IN CHINA). Vidlička má kód č. 301 a lžička č. 300. Vše je baleno v průhledném igelitovém obalu bez jakéhokoli dalšího povinného značení.
 
Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že z výrobku (konkrétně ze lžičky, která je součástí sady) za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 58 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen vícenásobně. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.
 
 

Přílohy