Stanovení nebezpečného výrobku: PIL’ATEN Hydra-, Suction Black Mask

Vytvořeno: 6. 4. 2018 Poslední aktualizace: 6. 4. 2018

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

PIL’ATEN Hydra-, Suction Black Mask

EAN kód: 6956219108140 (neexistuje)

 

Výrobce / Země původu: neuvedeno

Distributor 1: www.kosmetykizameryki.pl, Mateusz Tomaszewski, ul. Zana 7, 44-270 Rybnik, Polsko

Distributor 2: Viralio s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO: 05340721

Prodejce 1: www.eshop.centrumnatur.cz, Jaroslava Matějíčková Zimová, Dvořákova 1603, 274 01 Slaný,

IČO: 41956311

Prodejce 2: www.dekorativka.cz, Marion Group, s.r.o., Husovo náměstí 128, 269 01 Rakovník – Rakovník I, IČO: 28495179

 

Popis: Pleťová maska v černé plastové tubě s uzávěrem. Na přední straně jsou uvedeny texty (PIL’ATEN, Hydra-, Suction Black Mask), na zadní straně je uveden nominální obsah výrobku, nápis PIL’ATEN a cizojazyčné texty. Tuba je vložena do papírové skládačky černé barvy se stříbrným a bílým potiskem textů. Na přední a zadní straně skládačky jsou uvedené texty identifikující výrobek, nominální obsah, cizojazyčné texty, odkaz na internetovou stránku http://www.PLTN.cn a různé piktogramy (symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí – piktogram „basketbalisty“ a symbol odkazu na připojené informace, ovšem žádné informace připojeny nejsou). U výrobku z distribuce www.kosmetykizameryki.pl je na plastovém přebale nalepena bílá etiketa s názvem výrobku a návodem použití v polském jazyce. Na boční straně skládačky je uveden neexistující EAN kód a návod použití v anglickém jazyce a další cizojazyčné texty. Na druhé boční straně je uveden QR kód a cizojazyčné texty, na spodní straně je text identifikující výrobek, na horní straně je uvedeno číslo šarže. Nejsou splněny legislativní požadavky na značení kosmetického přípravku, není předepsaným způsobem uvedeno datum minimální trvanlivosti, seznam přísad, chybějící jakékoliv povinné české texty např. zvláštní upozornění týkající se použití a zvláštní upozornění pro profesionální použití.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obale, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obale nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy