Stanovení nebezpečného výrobku: Pherofem Erotic perfume Female Pheromones, LOT: P1531004

Vytvořeno: 16. 5. 2018 Poslední aktualizace: 16. 5. 2018

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

Pherofem Erotic perfume Female Pheromones 15 ml

na dolepené etiketě: PheroFem Parfém s feromony pro ženy, 15 ml

EAN kód: 8717344178044, LOT: P1531004

 

Výrobce/ Země původu: Victory International Group BV, Kerkrade/ Nizozemsko

Distributor dle nabývacího dokladu: Tomatenmarkt 1, 1681 PH, Zwaagdijk The Netherlands/ Nizozemsko

Distributor/ Prodejce: Virtshop CZ s.r.o., Letců 1005, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26004909

(www.sexshop.cz, sklad, osobní odběr – Tř. E. Beneše 1428, 500 12 Hradec Králové, prodejna – Karlínské náměstí 234/5, 186 00 Praha – Karlín)

 

Popis: Parfém je naplněn do průhledného skleněného flakonu tvaru ženského těla se stříbrným rozprašovačem o objemu 15 ml. Flakon je uložen do papírové skládačky. Na přední straně skládačky se nachází texty identifikující výrobek a jmenovitý obsah. Na bočních stranách je uveden výrobce, seznam přísad, symbol doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného kelímku), výstražný symbol hořlaviny a cizojazyčné pokyny k použití. Na spodní straně je uveden EAN kód a číslo šarže (LOT: P1531004). Na zadní straně je nalepená bílá etiketa s českým názvem výrobku, zvláštním upozorněním týkající se použití a odkaz na internetovou stránku prodejce.

Odůvodnění: Značení kosmetického přípravku uvádí, že výrobek obsahuje feromony (Pheromones), které nebyly výrobcem v rozporu s požadavky platné legislativy specifikovány. Feromony mohou mít androgenní účinky. Látky s androgenním účinkem patří mezi látky v kosmetických přípravcích zakázané (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, příloha č. II, ref. č. 37). Jelikož není uveden konkrétně použitý feromon, nelze s jistotou potvrdit, že kosmetický přípravek dodávaný na trh splňuje požadavky na bezpečnost v souladu s nařízením (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.

Riziko látek s androgenním účinkem spočívá v jejich interferenci s hormony tělu vlastními a s tím související možností narušení hormonální rovnováhy organizmu.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy