Stanovení nebezpečného výrobku – Penis XXL Creme

Vytvořeno: 22. 4. 2010 Poslední aktualizace: 22. 4. 2010

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 
 
Penis XXL Creme EAN: 4024144610334, šarže 3306.2010
 
Výrobce:  ORION 24933 Flensburg, Germany, www.ero-entertainment.com
Distributor: International Fun Center Sp. z o.o., ‎Fortuny 9, 01-339 Warszawa

Celý text vyhlášení nebezpečného výrobku (v textovém tvaru pdf i word) a  fotografie najdete viz níže – přílohy.

 

Přílohy