Stanovení nebezpečného výrobku: parfémový olej Black Afghan, zn. EL NABIL

Vytvořeno: 22. 2. 2016 Poslední aktualizace: 22. 2. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

Black Afghan, zn. EL NABIL (parfémový olej), 5 ml, EAN: 6291105501224 (kód neexistuje)

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Spojené arabské emiráty
Distributoři: 1/ Lenka Sládková, Klapálkova 2240/5, 149 00 Praha – Chodov, IČ: 71560530 (info@arabskeparfemy.com; Arabské parfémy – Kashka)
                      2/ Anna Vlková, 288 02 Netřebice 34, IČ: 04162374, Kashka – orientální parfémy
Prodejce: Monika Hanetšlégrová, U Stromovky 767/4, 370 05 České Budějovice 2, IČ: 70672857 (www.vunezmamulada.cz)

Popis: Jedná se o parfémový olej ve skleněném flakonu s uzávěrem zlaté barvy ozdobený červený kamínkem s aplikační kuličkou roll-on. Na dně flakónu je vylisováno číslo 33. Flakon je vložen do černé papírové skládačky se zlatými nápisy. Na etiketě na flakonu a skládačce jsou anglické nápisy identifikující výrobek, symbol vah, nominální obsah a informace, že výrobek neobsahuje alkohol. Na skládačce je dále uvedeno složení, datum minimální spotřeby a šarže výrobku, symbol Zeleného bodu, deklarace země původu, neexistující čarový (EAN) kód, piktogram druhu použitého materiálu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Prodejce připojuje k výrobku příbalový leták s pokyny k použití a varováním. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce) a povinné české texty.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy