Stanovení nebezpečného výrobku: parfémová voda LUCA BOSSI COLLECTION, EAU DE PARFUM, 15 ml

Vytvořeno: 23. 12. 2016 Poslední aktualizace: 23. 12. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

LUCA BOSSI COLLECTION, EAU DE PARFUM, 15 ml

různé vůně, např.: CLUB F1 NO.17, J´DOR NO.04, Light blue NO.05, Pink Touch NO.10, CABANA XXL NO.16, 212 sexy NO.06

(parfémová voda)

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeno

Prodejce: Quang Hien Dao, Nad školou 258, 403 39 Chlumec, IČO: 27344886, (prodejna: Smíšené zboží, Chlumec 227)

 

Popis výrobku: Kosmetický přípravek (parfémová voda) ve skleněné lahvičce. Na lahvičce je uveden název přípravku a jmenovitý obsah. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), datum minimální trvanlivosti, číslo šarže, seznam přísad a povinné české texty.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy