Stanovení nebezpečného výrobku: parfém/parfémový olej SILVER CONCENTRATED PERFUME

Vytvořeno: 22. 2. 2016 Poslední aktualizace: 22. 2. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

SILVER CONCENTRATED PERFUME/ Concentrated Perfume Oil
(parfém/parfémový olej), 6 ml, zn. AL REHAB, CROWN PERFUMES, REF. 473,
EAN: 6291110004734 (kód neexistuje)

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Spojené arabské emiráty
Distributoři: 1/ Lenka Sládková, Klapálkova 2240/5, 149 00 Praha – Chodov, IČ: 71560530 (info@arabskeparfemy.com; Arabské parfémy – Kashka)
2/ Anna Vlková, 288 02 Netřebice 34, IČ: 04162374, Kashka – orientální parfémy
Prodejce: Monika Hanetšlégrová, U Stromovky 767/4, 370 05 České Budějovice 2, IČ: 70672857 (www.vunezmamulada.cz)

Popis: Jedná se o parfémový olej ve skleněném flakonu se stříbrným uzávěrem s aplikační kuličkou roll-on. Flakon je vložen do bílé trojhranné papírové skládačky s černými a stříbrnými nápisy. Na etiketě na flakonu a skládačce jsou arabské a anglické nápisy. V dalším textu budou popsány pouze anglické nápisy. Na flakonu i na skládačce se nachází identifikace výrobku (v poněkud odlišných podobách), symbol královské koruny, nominální obsah a informace, že výrobek neobsahuje alkohol. Na skládačce je dále uvedeno složení a šarže výrobku, symbol Zeleného bodu, deklarace země původu, kód výrobku, neexistující čarový (EAN) kód a symbol doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného kelímku). Prodejce připojuje k výrobku příbalový leták s pokyny k použití a varováním. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce) a povinné české texty.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy