Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka YONG Xu Shun Wan Ju, NO: 881

Vytvořeno: 24. 4. 2018 Poslední aktualizace: 24. 4. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

 PANENKA YONG Xu Shun Wan Ju, LAL, NO: 881

 

Výrobce / země původu: neuveden /Čína

Dovozce / distributor: neuvedeni

Prodejce: Linda Sunflower 85 s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno – Zábrdovice, IČO: 05885744 (prodejna: BIG SUN, Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín)

 

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 31,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 33 cm, s dlouhými vlasy, s barevnými šaty              (ev. s červenými plastovými boty). Panenka je zabalena v uzavřeném průhledném mikrotenovém sáčku s obrázkem srdíčka (s textem LAL), mašliček a růžemi. V horní části obalu je obrázek slunce, zasněžených stromů a větrného mlýna, s nápisy YONG Xu Shun Wan Ju, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), kód NO: 881, země původu, symbol Zeleného bodu a označení shody CE.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy