Stanovení nebezpečného výrobku: panenka White-robed Nurse

Vytvořeno: 19. 4. 2023 Poslední aktualizace: 19. 4. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

panenka White-robed Nurse
údaje na dolepené etiketě: ITEM NO: PG799K34, PANENKA
EAN kód: 8592021007998 (neexistuje)


Výrobce dle země původu:
Zhejiang KG-Mart Trading Co., Ltd, No 999 Chouhou North Road, Yiwu City, Zhejiang/ Čína
Dovozce dle značení: First Power Company EV s.r.o., Nerudova 209/10, Praha 1-118 00 Malá Strana
Prodejce: B a T obchodní s.r.o., Karlovo náměstí 84, 547 01 Náchod, IČO: 07092563
(prodejna: Obchodní dům, Horská 886, 541 01 Trutnov)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 21,22 ± 4,24 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 17 cm, s  různobarevnými vlasy (např. hnědá, modrá, růžová atd), s velkou hlavou a výraznýma očima. Panenka je oblečené v různobarevných šatech (např. v bílém zdravotnickém plášti), zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem, event. s doplňky (s plastovou barevnou injekční stříkačkou). Na přední straně jsou uvedené texty identifikující výrobek (White-robed Nurse), další anglické texty, obrázek srdce, mašle a barevné duhy a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+ ages). Na zadní straně skládačky jsou fotografie panenek s fonendoskopem a s barevnými lékovými kapslemi, obrázek budovy nemocnice, srdce a barevné duhy, texty identifikující výrobek, údaj o zemi původu a označení shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol. Na spodní straně papírové skládačky jsou cizojazyčné texty s upozorněním ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu obsahu malých částic. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (PANENKA), kód ITEM NO:PG799K34, údaj o dovozci, zemi původu a výrobci, varovné a informační texty v českém jazyce, neexistující EAN kód, označení shody CE, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).