Stanovení nebezpečného výrobku: panenka WeiSheng toy factory

Vytvořeno: 25. 2. 2023 Poslední aktualizace: 27. 2. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka WeiSheng toy factory
EAN kód: neuveden


Výrobce/ země původu:
neuveden/ Čína
Distributor dle nabývacího dokladu: Tunqikapalak s.r.o., Cimburkova 916/8, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 08199639
Prodejce: MVN Trade s.r.o., bratří Šmardů 3033/9, 628 00 Brno – Líšeň, IČO: 05537193
(prodejna: VŠE PRO VÁS, Palackého náměstí 83, 684 01 Slavkov u Brna)


Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 40,6 ± 16,2 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu Barbie), o velikosti cca 27 cm, s  různobarevnými vlasy. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a je zabalená v plastovém obale s příslušenstvím (např. plastový barevný hřeben, vysoké boty, kabelka, různobarevná textilní stuha ve vlasech, ozdobná plastová korunka a náhrdelník). Průhledný plastový obal je s obrázky barevných květin a motýlů. V horní části je plastový obal uzavřen. Nachází se zde fotografie panenky v oválu a obrázek Velké čínské zdi v okrasném rámování, údaj o zemi původu, text identifikující výrobek (WeiSheng toy factory), upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic, včetně symbolu nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbol Zeleného bodu, označení shody CE a ve spodní části je uveden čínský text. Značení a texty jsou na přední i zadní straně obalu totožné.