Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka VERY FUNNY GIRL, NO.0618

Vytvořeno: 5. 11. 2020 Poslední aktualizace: 7. 11. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 
panenka VERY FUNNY GIRL, NO.0618

údaje dle značení na dolepené etiketě 1: ART NO.8438, Batchnr:20191115

údaje dle značení na dolepené etiketě 2: 176 635

EAN: 8718481284384

 

Výrobce dle značení/ země původu: Kyto Trading Co Limited, Room 1607 Trend Centre 29-31 Cheung Lee Street Chai Wan, Hong Kong/ Čína

Dovozce dle značení: Jono Toys b.v., Veenstraat 17-9502 EZ Stadskanaal, Nizozemí, www.jonotoys.nl

Distributor dle značení: Levné knihy a.s., Do Čertous 2660/16, Praha 9, IČO: 28226909 (firma výrobky stáhla z trhu a informovala zákazníky o možnosti vrácení výrobku)

Prodejce: Levné knihy a.s., Do Čertous 2660/16, Praha 9 – Horní Počernice, IČO: 28226909

(prodejna: LEVNÉ KNIHY, Tyršovo nábřeží 5496, 760 01 Zlín)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 39,0 ± 15,6 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 10 cm s dlouhými různobarevnými vlasy a s barevnými šaty. Panenka je balena v barevné papírové skládačce s průhledem, ev. s doplňky (plastová barevná kabelka a láhev na pití s brčkem). Na přední straně skládačky je na puntíkatém podkladu obrázek panenky s různobarevným vozíkem, motýla se srdíčkem a panenky s kabelkou a rtěnkou v barevném ozdobném oválu. Dále se zde nachází kód NO.0618, text identifikující výrobek (VERY FUNNY GIRL) a upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+ for ages). Na zadní straně skládačky s podkladem puntíků a cihel je obrázek panenky v otevřeném okně s barevnými okenicemi a květinami, dále se zde nachází anglické texty (welcome to join fashion party, Welcome to my home, Let the pleasant memory remain in our minds, Let my best wishes go into your heart) a etiketa, kde jsou uvedeny údaje o dovozci a výrobci, cizojazyčné informační texty, včetně upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), symbol Zeleného bodu, označení shody CE, EAN kód, další kódy (ART NO:8438, Batchnr:20191115) a webový odkaz www.jonotoys.nl. Na spodní straně je uvedeno upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), symbol Zeleného bodu, označení shody CE, recyklační symbol a údaj o zemi původu. Na bočních stranách skládačky jsou na puntíkatém podkladu obrázky barevných pastelek s blokem, dětského pokoje s medvídkem na hraní, dětská postel s holčičkou a dětský kolotoč s koníky (některé obrázky jsou s mašlemi) a anglické texty. Na dolepené etiketě na zadní straně skládačky jsou uvedeny údaje o distributorovi, výrobci a dovozci, údaj o zemi původu, upozorňující texty na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let a číselný kód 176 635.

Přílohy