Stanovení nebezpečného výrobku – Panenka Tong Xinle

Vytvořeno: 21. 3. 2014 Poslední aktualizace: 21. 3. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka Tong Xinle, Beautiful, a fairy secret, NO: TXL 10600, EAN: 6557552188983

značení dle dolepené etikety: panenka, ITEM NO: D6412 12d*48, EAN: 8596412013094

 

Výrobce/ Distributor/ Země původu: nezjištěni / Čína

Dovozce: ELDY spol s r.o., U Zahrady 74/1, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy, IČ: 24265292

Prodejce:  Trung Kien Bui, Jalodvorská 845/8, 142 00 Praha – Krč, IČ: 28479203

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 16,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka s křídly a stříbrnou korunkou, blond vlasy, v růžových botičkách, oblečená do krátkých červených šatů se zapínáním okolo krku, stříženými v pase a se zlatým lemem.

Hračka je uložena v blistru připevněném k barevnému kartonu. Na přední straně kartonu se nachází anglické texty (Beautiful, a fairy secret) a anglické varování před možným udušením (obsah malých částí) a s tím související nevhodností výrobku pro děti do 3 let (to je vyjádřeno i číselně: 3+). Na zadní straně kartonu se nachází název a kód výrobku a různé anglické texty včetně upozornění, že barevné provedení a složení výrobku se mohou měnit. Je zde nalepena bílá etiketa s českým názvem výrobku (panenka) a kódem položky, uvedením dovozce a země původu, čarovým (EAN kódem). Dále se na etiketě nachází české a slovenské varování před nebezpečím spolknutí malých částí a s tím související nevhodností pro děti do 3 let, značka shody CE, piktogram Zeleného bodu, piktogramy recyklace a piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy