Stanovení nebezpečného výrobku: panenka THE FASHION Happy every day, NO.HY881

Vytvořeno: 21. 11. 2019 Poslední aktualizace: 21. 11. 2019

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

panenka THE FASHION Happy every day, BEAUTIFUL, fashion insider, BEAUTIFUL FASHION, NO.HY881

údaje dle značení na dolepené etiketě: Plyšové hračky, LT2316

EAN: 6903108323160 (neexistuje)

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: LT s.r.o., Libušská 319142 00 Praha 4, ČR (dle živnostenského rejstříku firma neexistuje)

Distributor dle nabývacího dokladu: Asia zboží s.r.o., Korunní 1208/74, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, IČO: 07990405 (firma na uvedené adrese nesídlí, byl podán podnět živnostenskému úřadu)

Prodejce: Xuan Cong Dang, Pompova 328/8, 617 00 Brno, IČO: 06341926 (prodejna: Hala Kp-18, Olomoucká 65, 627 00 Brno)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 25,9 ± 10,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka s velkou výraznou hlavou a očima, dlouhými vlasy a barevnými šaty, ev. s ozdobou ve tvaru barevného kamínku s mašličkou na šatech. Panenka je balena v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky je obrázek panenky s korunkou ve vlasech a zipu, anglické texty identifikující výrobek (THE FASHION Happy every day) a symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky je obrázek panenky s korunkou ve vlasech, anglické texty identifikující výrobek, údaj o zemi původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), kód NO.HY881, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a označení shody CE. Na boční straně je obrázek hradu a anglické texty. Na horní straně je uveden text identifikující výrobek a na spodní straně skládačky upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem) a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na dolepené etiketě je uveden český chybný název výrobku (Plyšové hračky), kód LT2316, neexistující EAN kód, údaj o zemi původu a o dovozci, upozornění v českém jazyce a označení shody CE.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy