Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka textilní v maskáčích

Vytvořeno: 16. 11. 2017 Poslední aktualizace: 16. 11. 2017

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Panenka textilní v maskáčích

název dle značení na dolepené etiketě: HRAČKY

 

 

Výrobce/ Země původu: neuvedeno

Dovozce dle značení: DOBROMAX s.r.o., Libušská 319, 142 00 Praha (firma neexistuje)

Distributor dle nabývacího dokladu: Milan Hankocy, Tučkova 773/14, 602 00 Brno, IČO: 40385566

Prodejce: B & B STYLE, spol. s r.o., Kuřimská 1273/26, 621 00 Brno – Řečkovice, IČO: 25816608 (prodejna: OD SLUNCE, Bartošova 41, 760 01 Zlín)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 23,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Textilní panenka v maskáčích s vlněnými vlasy připomínajícími copánky vysoká cca 26 cm. Hlava panenky je z plastu. Na panence byla nalepena bílá papírová etiketa s uvedením neexistující firmy jako osoby uvádějící výrobek na trh, s českým názvem HRAČKY, informací o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbolem Zeleného bodu a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy