Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Sweet the First, NO.2098

Vytvořeno: 27. 7. 2018 Poslední aktualizace: 27. 7. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Panenka Sweet the First, NO.2098

název dle značení na dolepené etiketě: panenka, ITEM NO:bm1431K47

EAN: 8595500014319 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Dovozce: neuveden

Distributor dle značení: GEPE s.r.o., Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IČO: 24829773

Prodejce: VIMY spol. s.r.o., Masarykova 54, 763 26 Luhačovice, IČO: 05649129 (prodejna: VIMY MODE, Masarykova 200, 763 26 Luhačovice)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 24,2 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 25 cm, s dlouhými vlasy a barevnými šaty, ev. s ozdobou květu, nebo mašle ve výstřihu a s páskem v pase. Panenka je balena v papírové skládačce s průhledem, na přední straně s obrázkem panenky a veverky, s texty (Sweet the First, MY PLEASURE TO‘ BE YOUR!BOSOM FRIEND) a upozorněním ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+ AGES). Na zadní straně skládačky se nachází obrázek panenky, králíka, veverky a zámku,  anglické texty (Sweet the First, Magical Fashion Doll, NEW FASHION DOLL, I am honored to be your new playmate sisters share the gift of love) a kód NO.2098. Na bílé dolepené etiketě je uveden český název (panenka), kód ITEM NO:bm1431K47, neexistující EAN kód, distributor, země původu a varovné texty v českém jazyce. Dále je zde uvedeno označení shody CE, symbol Zeleného bodu, piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na spodní straně skládačky je upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a označení shody CE. Na bočních stranách se nachází obrázek panenky, veverky, králíka a zámku, anglické texty a upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy