Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Sweet princess the First, NO.8029

Vytvořeno: 7. 10. 2016 Poslední aktualizace: 7. 10. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Sweet princess the First, NO.8029

(značení dle dolepených etiket: Panenka, ITEM NO: TB-1856, 500182750082015, 4-360-28

EAN: 8590132418566 – byl zneužit kód patřící firmě Johann Kotanyi, Praha 6)

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: TB-domaci-Hracky, Libušská 319, 142 00 Praha 4 (firma neexistuje)

Distributor dle sdělení prodejce, neprokázáno nabývacími doklady: Memory vision s.r.o., Trojická 1910/7, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ: 04003691

Prodejce: Duc Khue Vu, Kraslická 131, 356 01 Lomnice, (prodejna: HALI CENTRUM (v OD Ural), K. H. Borovského 1927, 356 01 Sokolov)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Homogenizát obličejové části panenky obsahuje DEHP v množství 9,01 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 24 cm s dlouhými vlasy a výraznýma očima. Přímo na panence je identifikace země původu (Čína). Výrobek je balen do papírové skládačky s průsvitným plastovým průhledem v čelní stěně. Na obalu se nacházejí anglické nápisy identifikující výrobek a zemi původu, kód výrobku, tvrzení, že výrobek byl testován podle mezinárodních norem, varování před nebezpečím udušení a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let/36 měsíců (vyjádřeno také piktogramem), recyklační symbol, piktogram Zeleného bodu a značka shody CE. Na dolepených etiketách se nacházejí různé kódy (včetně zneužitého kódu patřícího firmě Johann Kotanyi), český název výrobku, neexistující firma jako dovozce, země původu, piktogram výrobku nevhodného pro děti do 3 let, recyklační symbol, značka shody CE, symbol Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a částečně nesrozumitelné české varování s četnými chybami (hračka není vhodně pro děti do 3 let hrozi nedezpeči současti použivá se k účela k ne muž je určena).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy