Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Sweet Housebold, GIRL BEAUTY SET, NO.223-AA

Vytvořeno: 10. 6. 2022 Poslední aktualizace: 10. 6. 2022

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka Sweet Housebold, GIRL BEAUTY SET, NO.223-AA
údaje na dolepené etiketě: C.Z.: Nábytek, ITEM NO: C08210
EAN: 5881800082107 (kód neexistuje)

Výrobce/ země původu:
neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: Torch.hu, YEMO Investments KFT 1087 kobanyai ut 29, budopest

Distributor dle nabývacího dokladu: SAPACOM s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha,                IČO: 03629244

Prodejce: Ngoc Anh Pham, prodejna smíšeného zboží, Masarykova 134, 533 04 Sezemice,        IČO: 05544246

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 25,23 ± 5,05 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka, typu Barbie s dlouhými vlasy a s barevnými šaty. Panenka je balena v blistru (papírový karton s plastovým blistrem) s doplňky (např. s plastovým nábytkem, plastovou vanou). Na barevném papírovém kartonu se nachází anglické texty identifikující výrobek (Sweet Housebold, GIRL BEAUTY SET) a další texty, obrázek barevného zámku, symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+) a cizojazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a označení shody CE a tvrzení, že výrobek vyhovuje předpisům členských států Perského zálivu (označení G-Mark). Dále je zde uveden údaj o zemi původu a kód NO.223-AA. Na bílé dolepené etiketě je uveden chybný český text identifikující výrobek (C.Z.: Nábytek), údaj o dovozci, kód ITEM NO: C08210, neexistující EAN kód, symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbol Zeleného bodu a označení shody CE.