Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Sweet Girl, Happy Every Day, NO.850

Vytvořeno: 24. 5. 2017 Poslední aktualizace: 24. 5. 2017

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

panenka Sweet Girl Happy Every Day, NO.850

značení dle dolepené etikety: dřevěná skládačka klaun, ITEM NO: BB-578,

EAN: 8616082905786 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor: V-REMIX spol. s r.o., Pražská 383, 252 41 Dolní Břežany, IČO: 28935799

Prodejce: DHP 2015 s.r.o., Na Folimance 2155/5, Praha 2 – Vinohrady, IČO: 01838491                                (provozovna: Bránská 54/1, Moravská Třebová)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. V hlavičce panenky byl zjištěn DEHP v množství 5,98 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Jedná se o plastovou panenku cca 28 cm vysokou s dlouhými vlasy s barevným proužkem, oblečena do různých šatů. Výrobek je balen do papírové skládačky s průhledem v čelní straně. Na skládačce se nacházejí texty identifikující výrobek (název, kód výrobku), uvedení země původu, symbol Zeleného bodu, označení shody CE a upozornění, že kvůli obsahu malých částí není výrobek určen pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem a graficky symbolem 3+). Na obal je dolepena bílá papírová etiketa s českými texty – chybným názvem, textem popisujícím použití zcela jiného výrobku (“nasazování barevných kroužků na tyč umožňuje dětem nejen rozvíjet jejich motoriku rukou, ale i rozeznávat základní barvy“), slovním vymezením věku, pro který je výrobek určen (2+) v rozporu s piktogramem (který vymezuje výrobek jako nevhodný pro děti do 3 let, nikoli 2 let), zemí původu, rubrikou dovozce pouze s vyplněnou adresou areálu SAPA Praha bez názvu firmy, neexistujícím čárovým (EAN) kódem, alternativním kódem výrobku, označením shody CE, recyklačním symbolem, symbolem Zeleného bodu a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy