Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Sweet FASHION STYLE

Vytvořeno: 28. 3. 2018 Poslední aktualizace: 28. 3. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 Panenka Sweet FASHION STYLE  

název dle značení na dolepené etiketě: Panenka Barbie, LG6272

EAN: 8001002103104 (kód neexistuje)

 

Výrobce dle značení/ země původu: Čína

Dovozce dle značení: OCENA s.r.o. (firma neexistuje)

Prodejce: Van Thinh Pham, Frýdecká 47/408, 719 00 Ostrava – Kunčice, IČO: 27770460  (prodejna: textil – obuv, Nádražní 1443/3, Bruntál)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 33,6 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Panenka je vysoká cca 15 cm s  růžovými vlasy a s barevnými šaty, ev. s motýlkem jako ozdobou na šatech. Panenka je balena v papírové skládačce s průhledem, na přední straně jsou uvedeny nápisy Sweet a COME AND PLAY TOGETHER, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+ AGES) a fotografie hlavy panenky. Na zadní straně skládačky jsou texty Sweet, FASHION STYLE a fotografie panenky. Na bílé dolepené etiketě je uveden český název výrobku (Panenka Barbie), kód LG6272, země původu, dovozce, varovný český text (obsahuje pro děti od3 let nebezpečí ůrazu), neexistující EAN kód a označení shody CE. Na bočních stranách skládačky jsou uvedené identické texty (Sweet, FASHION STYLE, COME ALONG! SHE WILL MAKE YOU HAPPY EVERY DAY). Na spodní straně je uvedeno upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, recyklační symbol a symbol Zeleného bodu.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy