Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Sweet days, NO.WX502

Vytvořeno: 15. 1. 2018 Poslední aktualizace: 15. 1. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Panenka Sweet days, NO. WX502

značení na dolepené etiketě: ITEM NO 4769-5489   

EAN: 8599900047694 (neexistující kód)

 

 

Výrobce dle značení/ země původu: BAOQI TOYS FACTORY, CHao´an District, Chaozhou City, Guangdong, China/ Čína

Dovozce: Alta Perfex s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8- Karlín, CZ, IČ: 05739373

Distributor: CPM spol. s.r.o., Ke Strašnické 50/16, 100 00 Praha 10- Strašnice, IČ: 48949469

Prodejce dle značení: Thi Thanh Binh Nguyen, Příční 19, 431 11 Jirkov, IČ: 27280381 (prodejna Smíšené zboží, Příční 19, Jirkov)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 2,67 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 29 cm, typu Barbie, s dlouhými vlasy a barevnými textilními šaty. Panenka je balena v papírové skládačce s průhledem, ev. s doplňky (kabelka, střevíce). Na skládačce jsou uvedeny anglické texty identifikující výrobek a další texty. Na přední straně jsou uvedeny texty (Sweet days, BEAUTIFUL FASHION START FROM HERE!, THIS IS THE BEST PRESENT FOR CHILDREN), číselný symbol 3+ a graficky znázorněná mašle. Na zadní straně skládačky jsou uvedeny texty v anglickém jazyce, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), země původu, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a kód No.WX502. Na dolepené etiketě je uveden český název (panenka v boxu), číselný kód ITEM NO: 4769-5489 a varovné texty v českém jazyce s chybou (Varování! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení zalknutím nebo vdechnutím drobných součástí. Před použitím odstraňte všechny visačky, obaly, a jejich plastová poutka. Děti musí používat hračku pod dozorem dospělé osoby. Dopročujeme, abyste si tento obal uschovali pro pozdější potřeby.) a varovné texty ve slovenském jazyce. Dále je zde uveden dovozce, výrobce, neexistující EAN kód, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy