Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Sweet days, NO.503

Vytvořeno: 2. 1. 2018 Poslední aktualizace: 2. 1. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Panenka Sweet days, Beauty Girls, NO. 503

značení na dolepené etiketě: ITEM NO 503AA

EAN: 8141740105357 (neexistující kód)

 

Výrobce dle značení/ země původu: neuveden/ Čína

Distributor: BORIS CZ spol. s.r.o., Braunerova 563/7, 180 00 Praha – Libeň, IČ: 25066749

Prodejce dle značení: Duc Anh Nguyen, Seifertova 464, 403 31 Ústí nad Labem- Neštěmice,

IČ: 28375459 (prodejna Drogerie a domácí potřeby, Seifertova 4, 403 31 Ústí nad Labem)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 12,1 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 27 cm, typu Barbie, s dlouhými vlasy, s textilními šaty různých barev. Panenka je balena v papírové skládačce s průhledem. Na skládačce jsou uvedeny anglické texty identifikující výrobek a další texty. Na přední straně jsou uvedeny texty (Sweet days, BEATIFUL FASHION START FROM HERE!, 3+). Na zadní straně skládačky jsou uvedeny texty v anglickém jazyce, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), dále je zde uvedeno tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, země původu, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a kód NO.503, upozornění v několika jazycích. Na dolepené etiketě jsou uvedeny informační české texty s chybami (Dovoxce:, Hračka není vnodná pro deti do 3 lethra, Obsanuje zmuečasti, Země puvodu. čina), neexistující EAN kód a označení ITEM NO 503AA, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy