Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Sweet Collection & CHARM IS INFINITE !, No.2116-10

Vytvořeno: 29. 6. 2021 Poslední aktualizace: 29. 6. 2021

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

panenka Sweet Collection & CHARM IS INFINITE !, No.2116-10
EAN: neuveden

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína
Distributor/ dovozce: neuvedeni (nabývací doklady nebyly předloženy)
Prodejce/ prodejna: Slunce Skuteč s.r.o., Palackého náměstí 3, 539 73 Skuteč, IČO: 05870577

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 20,16 ± 4,03 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka, typu Barbie s dlouhými vlasy a s barevnými šaty. Panenka je balena v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky je text identifikující výrobek (Sweet Collection & CHARM IS INFINITE !) a symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky je silueta panenky v rámečku, text identifikující výrobek a další texty, údaj o zemi původu, kód No.2116-10, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a označení shody CE. Na bočních stranách je identický text (WONDERFUL FAIRY TALE WORLD). Na horní straně skládačky je text (Sweet Collection) a na spodní straně je upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem) a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Výrobek je bez nalepené etikety s českým značením.

Přílohy