Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Sofia the First, BEAUTIFUL PRINCESS, ITEM NO:TB-2720

Vytvořeno: 24. 1. 2018 Poslední aktualizace: 24. 1. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Panenka Sofia the First, BEAUTIFUL PRINCESS

název dle značení na dolepené etiketě: plastové hračky, ITEM NO: TB-2720, 3-576-24

EAN: 8591003269638 (kód neexistuje)

 

Výrobce dle značení/ země původu: neuveden / Čína

Dovozce dle značení: TB-domací-Hracky, Libušská 319, 142 00 Praha 4 (firma neexistuje)

Distributor: Petr Kloz, Jiráskova 812, 274 01 Slaný (v obchodním rejstříku nedohledán, IČ neuvedeno)

Prodejce: Andrea Kuchtová, Na Kohoutě 804/14, 400 10 Ústí nad Labem-Bukov, IČ: 88556875 (prodejna Likvidátor KRAKEN, Masarykova 299/160, 415 01 Teplice)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 14,6 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 15 cm, s dlouhými vlasy a  textilními barevnými šaty. Panenka je balena v papírové skládačce s průhledem a s obrázkem panenky. Na skládačce jsou uvedeny anglické texty identifikující výrobek a další texty (Sofia the First, BEAUTIFUL PRINCESS) a číselný symbol upozorňující na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (3+). Na kartonu je uvedeno upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem). Na bílé dolepené etiketě je uveden český název (plastové hračky), číselný kód ITEM NO: TB-2720 a druhý číselný kód 3-576-24, neexistující EAN kód, dovozce, země původu (MADE IN CHINA) a varovné texty v českém jazyce s chybami (hračka neni vhodně pro děti do 3 let hrozí nedezpeči současti používá se k učelu k ne muž je určena). Dále je zde uvedeno označení shody CE, symbol Zeleného bodu, piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy