Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Smile Annie Baby, rough pear, No.TC142939

Vytvořeno: 11. 1. 2018 Poslední aktualizace: 11. 1. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

Panenka Smile Annie Baby, rough pear

název dle značení na dolepené etiketě: PANENKA, ITEM No: TC142939

EAN: 8009040009396 (kód neodpovídá žádné zemi)

 

Výrobce dle značení/ země původu: Shantou City, Chenghai District, Jiaxin Craft Products Factory Chenghai District Shantou City, Guangdong Province/ Čína

Dovozce: neuveden

Distributor dle značení: T&C MARKET (firma neexistuje)

Prodejce: LINH CHI STAR s.r.o., Kubelíkova 1224, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 05633842 (prodejna OK SHOP, Havlíčkova 1405, 508 01 Hořice)  

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 12 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Panenka (typu miminko) v uzavřeném mikrotenovém sáčku, oblečena do barevného overalu (s obrázkem a textem rough pear), ev. s barevnou čepičkou a dudlíkem. Na papírovém obale je uveden anglický text identifikující výrobek a další texty (Annie Baby, Smile, Sweet OUR DOLLS WARMLY WELCOME KIDS, Use 3xAG13 Size Batteries/ NOT INCLUDED), číselné kódy ITEM NO: K358A, K358B, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), symbol Zeleného bodu, recyklační symbol, označení shody CE, země původu a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na bílé nalepené etiketě je uveden název v českém jazyce (PANENKA), číselný kód ITEM NO: TC142939, distributor, výrobce a upozorňující české texty (Nevhodné pro děti 3 let, Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých dílků). Dále jsou zde uvedeny upozorňující texty v jiných jazycích, neexistující EAN kód, označení shody CE, nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (piktogram) a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy