Stanovení nebezpečného výrobku: panenka ShiMMER and Shine, NO. PL0 18

Vytvořeno: 31. 1. 2020 Poslední aktualizace: 31. 1. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka nickelodeon ShiMMER and Shine, HAPPY GIRL, NO. PL0 18

údaje dle značení na dolepené etiketě: PANENKA, ITEM NO: TT8292K62

EAN: 8598292180002 (neexistuje)

 

Výrobce/země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor dle etikety: Libušská 319/126, Písnice 142 00 Praha 12, Cešká Repblika

Dodavatel dle nabývacího dokladu: DISK DATA s.r.o., Sokolovská 107/44, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24749257 (Hygienická stanice hlavního města Prahy uložila sankci za nesoučinnost)

Prodejce: Dung Le Thi Kim, sídlo: Lomená 367, 382 03 Křemže, IČO: 25151568 (provozovna: Potraviny večerka, Školní 115, 382 03 Křemže)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 4,86 ± 0,97 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 25 cm s výraznýma očima s dlouhými různobarevnými částečně plastovými vlasy a s různými šperky do vlasů (řetízkové čelenky), balena v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky jsou zobrazené panenky na létajícím koberci a text v anglické jazyce identifikující výrobek (nickelodeon, ShiMMER and Shine), symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+) a upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic. Na zadní straně skládačky jsou obrázky panenek, opičky a tygra, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic, symbol nevhodnosti výrobku do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), symbol Zeleného bodu, recyklační symbol, označení shody CE, údaj o zemi původu, kód NO.PL0 18 a texty v anglické jazyce. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (PANENKA), ITEM NO: TT8292K62, neexistující EAN kód, údaje o zemi původu a o distributorovi, označení CE, symbol nevhodnosti výrobku do 3 let, symbol Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a upozornění v českém jazyce. Na bočních stranách jsou obrázky panenky na létajícím koberci s opičkou, tygrem a texty v anglickém jazyce. Na spodní straně skládačky jsou upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem) a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Výrobek svým názvem, grafikou a celkovým designem připomíná jiný značkový výrobek.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy