Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Sen Li, No.328

Vytvořeno: 4. 6. 2018 Poslední aktualizace: 4. 6. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 Panenka Sen Li, NO.328

název dle značení na dolepené etiketě: Panenka, KT2554-35

 

Výrobce / země původu: neuveden /Čína

Dovozce dle značení: Mixmax s.r.o., Libusšká 319 Praha 4 (firma neexistuje)

Ditributor dle nabývacího dokladu: MIXMAXX s.r.o., Zimákova 2365/15, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 02096251

Prodejce: TRIVIN spol. s.r.o., Prachatická 9, 384 51 Volary, IČO: 26079194                                     (provozovna: Maxi Hit Market pro celou rodinu, Velké náměstí 175, 397 01 Písek – Vnitřní Město)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 18,2 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 28 cm, s dlouhými vlasy a s různými barevnými šaty. Panenka je zabalena v uzavřeném mikrotenovém sáčku a připevněna na barevném kartonu, ev. s doplňky (hřeben, zrcátko, boty, barevné šaty, šperky). Na barevném kartonu je obrázek dívky v pokoji, s uvedeným textem Sen Li, se zemí původu, s kódem NO.328, se symbolem ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbolem Zeleného bodu a označením shody CE. Na přední straně je nalepená bílá etiketa s cenou výrobku, označením PANENKA, Maxi Hit a číselným kódem. V horní části mikrotenového sáčku je uveden text Sen Li, obrázek dívky s barevnými srdíčky, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), symbol Zeleného bodu a označení shody CE. Na zadní straně sáčku je nalepena bílá etiketa s českým názvem Panenka, kódem KT2554-35, s varováním (Nevhodné pro děti do 3 let Z důvodu rizika polknutí malých částí!), zemí původu a dovozcem.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy