Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka s kovovým kroužkem na zavěšení v tylových šatech

Vytvořeno: 2. 12. 2021 Poslední aktualizace: 2. 12. 2021

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:   

Panenka s kovovým kroužkem na zavěšení v tylových šatech

Výrobce/ země původu: neuvedeni
Dovozce/ distributor: neuvedeni
Prodejce: Thi Vân Anh Bui, Velké Karlovice 73, 756 06, IČO: 26405377
(prodejna: POTRAVINY – VEČERKA, Velké Karlovice 73, 756 06)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 8,70 ± 3,48 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka, typu Barbie, vysoká cca 29-30 cm, s dlouhými vlasy a s různobarevnými, tylovými šaty s krajkovým ozdobným živůtkem (ev. s tylovým závojem na hlavě upevněným krajkovým kvítkem a stříbrným náhrdelníkem). Panenka má na hlavě kovový kroužek k zavěšení, je volně uložena bez obalu a bez dalšího značení.

Přílohy