Stanovení nebezpečného výrobku: panenka PRINCESS CATHERINE DOLL, NO.3011

Vytvořeno: 19. 10. 2018 Poslední aktualizace: 19. 10. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Panenka PRINCESS CATHERINE DOLL, NO.3011

název dle značení na dolepené etiketě: Panenka, NO:MH1014040

EAN: 8418810140403 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: MH-Domaci-hracky (firma neexistuje)

Distributor dle předloženého nabývacího dokladu: HUEANH s.r.o., Na lukách 3325/9, 615 00 Brno – Židenice, IČO: 01757547

Prodejce: NINHBINH s.r.o., Na lukách 3325/9, 615 00 Brno – Židenice, IČO: 05588073 (prodejna: Obchodní dům Slunce, Masarykovo nám. 15/10, 697 01 Kyjov)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 21,3 % hm – 26,0 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka typu Barbie vysoká cca 30 cm, s dlouhými vlasy a s šaty různých barev. Panenka je balena v papírové skládačce s průhledem a s obrázkem královské koruny. Na skládačce jsou uvedeny anglické texty identifikující výrobek a další texty (CROWN JEWELS, KATE PRINCESS, SOUVENIR, WE WILL KEEP COMPANY WITH FOREVER AT YOUR NEARBY, BEAUTIFUL STYLE, PERFECT VOGUE, THE NOBLE GRACE). Na spodní straně skládačky je uvedeno tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), země původu, kód NO.3011, označení shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol. Na dolepené etiketě je uveden český název (Panenka), kód NO: MH1014040, neexistující EAN kód, země původu, dovozce, upozornění v českém jazyce s chybami (Hračka není vhodná pro děti do 3 let. Hrozí nebezpečí součásti, používá se k účelu k němuž je určena.). Dále je zde uveden piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy