Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Pretty girls, THE BEST MOMENTS, NO. 611

Vytvořeno: 8. 11. 2022 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka Pretty girls, THE BEST MOMENTS, NO. 611
údaje na dolepené etiketě: XB-110, Panenka
EAN: 8414978552232 (neexistuje)

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína
Distributor dle nabývacího dokladu: EU.GOLINY spol. s.r.o., Lohniského 901/7, 152 00 Praha, IČO: 05630649
Prodejce: DHH comfort s.r.o., Černovičky 1386/26, Slatina, 627 00 Brno, IČO: 05785600
(prodejna: Intermarket, Cejl 515/47, 602 00 Brno – Zábrdovice)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 27,9 ± 11,2 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka, typu Barbie, s ohebnými klouby na rukou, s dlouhými vlasy a s barevnými šaty. Panenka je balena v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky jsou texty identifikující výrobek (Pretty girls, THE BEST MOMENTS), další texty v anglickém jazyce a symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky je text identifikující výrobek a další texty, obrázek šatů pověšených na ramínkách, obrázek dárku, mašle a různobarevné svislé pruhy, údaj o zemi původu, kód NO. 611, údaj o zemi původu, symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbol Zeleného bodu a označení shody CE. Na spodní straně skládačky jsou uvedená cizojazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem) a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na bílé dolepené etiketě je uveden kód XB-110, český název výrobku (Panenka), varovné texty v českém jazyce, neexistující EAN kód, adresa bez uvedeného názvu firmy (Libušská 319 Praha 4, ČR) a označení shody CE.