Stanovení nebezpečného výrobku – Panenka Pretty Girl

Vytvořeno: 21. 3. 2014 Poslední aktualizace: 21. 3. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka Pretty Girl, No: 2285

značení dle dolepené etikety: PALENKA, ITEM NO: 1535139288, EAN: 8595586351391

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: nezjištěni / Čína

Distributor: NEVA INVEST s.r.o., Primátorská 293/38, 180 00 Praha − Libeň, IČ: 24673749

(firma je nedohledatelná)

Prodejce:  Tran Anh Duc — Imen, Heydukova 1220/6, 180 00 Praha 8 – Libeň,  IČ: 46793968

(prodejna: D&K Shopping Center, Novákových 59, Praha 8)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 25,9 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka typu Barbie cca 25 cm vysoká, s plavými dlouhými vlasy, oblečená do krátkých modrých nebo růžových šatů uvázaných kolem krku s aplikací a ozdobnými kamínky. Hračka je uložena v papírové skládačce s plastovou čelní stěnou. Na zadní straně je nalepena bílá etiketa s českým a slovenským názvem výrobku (PALENKA) a dalšími texty v českém a slovenském jazyce (upozornění na nebezpečí vdechnutí malých dílů a s tím související nevhodnost pro děti do 3 let, návod k použití, uvedení nedohledatelné firmy jako distributora), čarovým (EAN) kódem a uvedením země původu. Dále se na etiketě nachází značka shody CE, piktogram Zeleného bodu, piktogramy recyklace a piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy