Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Prestige Fashion Girl

Vytvořeno: 31. 8. 2016 Poslední aktualizace: 31. 8. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Prestige Fashion Girl, Toys & Candies, EAN: 8680945411905

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeno

Prodejce: Nguyen Giang Dao, Starochodovská 180/54, 149 00 Praha – Chodov, IČ: 27967778 (provozovna: Obchodní dům Credo, Linecká 851, 382 41 Kaplice)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. V hlavičce panenky byl zjištěn DEHP v množství 21,5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka s různě barevnými vlasy v šatech různých barev je uložena v průhledném plastovém vajíčku různých barev společně se zabaleným bonbonem. Obal je přelepen etiketou s vícejazyčnými texty identifikujícími výrobek, čárovým (EAN) kódem, upozorněním na nevhodnost hračky pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem) a značkou shody CE. Další texty se vztahují k vložené cukrovince.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy