Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka na zavěšení v tylových šatech

Vytvořeno: 14. 6. 2018 Poslední aktualizace: 14. 6. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:  

 

 Panenka na zavěšení v tylových šatech

 

Výrobce/ země původu: neuvedeni

Dovozce dle značení: Ovico, spol. s.r.o., Pod Vidoulí 750/1, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO: 45803358 (v místě sídla firma nedohledána)

Prodejce: Linda Sunflower 85 s.r.o., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 05885744 (prodejna: BIG SUN, Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 36,5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 30 cm, s dlouhými vlasy a s barevnými, tylovými, bohatě řasenými šaty (ev. s tylovým závojem na hlavě, s bílou krajkou na šatech se štrasovými kamínky a s kamínkem v pase na přichycení šatů). Panenka je volně uložena bez obalu, na hlavě má kovový kroužek k zavěšení. Na šatech má panenka nalepenou bílou etiketu s varovnými texty v českém jazyce (VAROVÁNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let! Použití pod dohledem dospělé osoby. Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí. Odstraňte obal, než začnete používat hračku. V případě igelitového obalu hrozí udušení dítěte), dovozcem, symbolem nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno piktogramem), symbolem Zeleného bodu a označením shody CE.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy