Stanovení nebezpečného výrobku: panenka na zavěšení s velkou hlavou a výraznýma očima

Vytvořeno: 22. 10. 2018 Poslední aktualizace: 22. 10. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona   č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

  

 Panenka na zavěšení s velkou hlavou a výraznýma očima

(výrobek bez značení)

Výrobce/ země původu: neuvedeni

Dovozce/ distributor: neuvedeni

Prodejce: Family Koruna s.r.o., Chelčického 2107/15, 612 00 Brno – Královo Pole, IČO: 05719577 (prodejna: Obchodní dům Koruna, náměstí T.G. Masaryka 897/16, 690 02 Břeclav)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Ruce panenky obsahují DEHP v množství 0,557 % hm – 0,610 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 25 cm s velkou hlavou a s výraznýma očima, s dlouhými vlasy a s různobarevnými šaty (ev. s textilními květy s perlami na sukni a s mašlí ve   vlasech). Panenka má na hlavě kovový kroužek k zavěšení a je volně uložena bez obalu a bez dalšího značení.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy