Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka na zavěšení s velkou hlavou a výraznýma očima, NO.MH- 158380

Vytvořeno: 8. 1. 2018 Poslední aktualizace: 8. 1. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky      di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Panenka na zavěšení s velkou hlavou a výraznýma očima

značení na dolepené etiketě: ITEM NO: MH-158380

EAN: 8418811583803 (kód neexistuje)

 

Výrobce / země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: MH- Domaci-Hracky, Libušská 319, 147 00 Praha 4 (firma nebyla nalezena)

Prodejce: Nhat Linh Vo, Novoměstská 1435/55, 621 00 Brno- Řečkovice, IČ: 27949087  (prodejna: Nhat Linh Vo, Kolaříkova 1497/1, 621 00 Brno)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 35,9 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 11 cm, s dlouhými vlasy, s barevnými textilními šaty. Panenka má velkou hlavu s výraznýma očima a ušima. Panenka je volně ložena bez obalu. Bílá etiketa je nalepena na nohou panenky. Na etiketě je uvedena země původu (Čína), dovozce, ITEM NO: MH- 158380 a neexistující EAN kód.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy