Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka na zavěšení Mořská panna, NO.MH- 158380

Vytvořeno: 8. 1. 2018 Poslední aktualizace: 8. 1. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Panenka na zavěšení Mořská panna

značení na dolepené etiketě: ITEM NO: MH-158380

EAN: 8418811583803 (kód neexistuje)

 

Výrobce dle značení/ země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: MH- Domaci-Hracky, Libušská 319, 147 00 Praha 4 (firma nebyla nalezena)

Prodejce: Nhat Linh Vo, Novoměstská 1435/55, 621 00 Brno- Řečkovice, IČ: 27949087  (prodejna: Nhat Linh Vo, Kolaříkova 1497/1, 621 00 Brno)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 39,2 % hm a ploutev panenky obsahuje DEPH v množství 3,34 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 15 cm, s dlouhými vlasy, s textilními šaty. Panenka má výrazné oči a uši, na hlavě má poutko k zavěšení. Místo nohou má plastový, barevný rybí ocas. Panenka je volně ložena bez obalu. Bílá etiketa je nalepena na rybím ocasu panenky. Na etiketě je uvedena země původu (Čína), dovozce, ITEM NO: MH- 158380 a neexistující EAN kód.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy