Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Na! Na! Na!, NO.1829

Vytvořeno: 4. 10. 2022 Poslední aktualizace: 4. 10. 2022

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka Na! Na! Na!, NO.1829
údaje dle značení na dolepené etiketě: PANENKA, ITEM NO: PG930K33
EAN: 8592021009305 (neexistuje)

Výrobce dle značení/ země původu: Zhejing KG-Mart Trading Co., Ltd, NO 999 Chouzhou North Road, Yiwu City, Zhejiang China/ Čína
Dovozce dle značení: AMADEO GOLD s.r.o., Revoluční 1403, Nové město Praha 1, 110 00 Praha (v ž. r. je uvedena firma TIGO LPL s.r.o., Revoluční 1403/28, 110 00, Praha 1-Nové Město, IČO: 02609584)
Prodejce: Van Tram Duong, Holandská 1398/8, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 65614682
(prodejna: Asia Market, Svitavská 29, 571 01 Moravská Třebová)

 

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 22,36 ± 4,47 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka s velkou výraznou hlavou a výraznýma očima, vysoká cca 13 cm, s  různobarevnými vlasy, event. s barevnou čepicí s ušima. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a je zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně je uveden text identifikující výrobek (Na! Na! Na!), další texty v ruském jazyce, obrázek panenek v čepicích s ušima a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky jsou obrázky panenek v různobarevných čepicích s ušima, text identifikující výrobek a další texty v ruském jazyce, kód výrobku NO.1829, údaj o zemi původu, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, označení shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol. Na boční straně skládačky jsou obrázky panenek, texty v ruském jazyce a upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (PANENKA), kód ITEM NO: PG930K33, neexistující EAN kód, údaj o zemi původu, údaj o dovozci a výrobci, upozornění v českém jazyce, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Výrobek svým názvem, grafikou a celkovým designem připomíná jiný značkový výrobek.