Stanovení nebezpečného výrobku – Panenka „my lovely Horse“

Vytvořeno: 26. 3. 2013 Poslední aktualizace: 26. 3. 2013

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu) (DEHP) obsažené ve výrobku: 
 
 
 
Panenka „my lovely Horse“, NO.833-1-2-3; NO.833-4-5-6
 
 
 
Výrobce/ Dovozce/ Distributor /Země původu: neuvedeni / Čína
 
Prodejce: Quang Nguyen Thu, Raisova 311/50, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 49500830
Provozovna: Quang Nguyen Thu, Husovo náměstí 177, Lysá nad Labem
 
Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 13,2 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
 
Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 15 cm s blond vlasy do culíku. Horní část šatů panenky je z lesklého materiálu v odstínech růžové, bílé a modré. Modrá nebo zlatobílá proužkovaná sukně z různých materiálů je zdobena oranžovou a bílou krajkou. Panenka má červené botičky. Součástí balení je papírový koník ve fialovém provedení. Panenka je spolu s koníkem zabalena do světlemodré kartonové krabičky s obrázkem koníka a plastovým průhledným okénkem na přední straně. Na čelní straně je uveden také anglický název výrobku včetně anglické informace o určení výrobku pro děti nad 3 roky a varování před obsahem malých částí, které by mohly způsobit udušení. Na zadní straně kartonu je obrázek koníků, opět anglický název výrobku a další anglické propagační texty. Na spodní straně kartonové krabičky je uvedena země původu výrobku, symbol určující výrobek pro děti nad 3 roky, značka shody CE, anglické varování před obsahem malých částí, kódové označení výrobku a další grafické symboly.
 
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy