Stanovení nebezpečného výrobku – Panenka „My Little Pony“ NO.222

Vytvořeno: 10. 4. 2013 Poslední aktualizace: 10. 4. 2013

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu) (DEHP) obsažené ve výrobku: 
 
 
 
Panenka My Little Pony, NO.222, Pony Tails Family, EAN: 8713149141955
Značení dle dolepené etikety: Panenky s doplňky, Item No.: 4914195
 
 
 
Výrobce/Země původu: Jiangyi Toys Factory, Lianshang Industry Park Chenghai District Shantou City / Čína
 
Dovozce / Distributor: SECURE, s.r.o., Příkop 834/8, 602 00 Brno, IČ: 26947714
 
(firma je nedohledatelná)
 
Prodejce: D & L Markets s.r.o., Masarykova 598/106, 252 19 Rudná, IČ: 24256102
 
 
Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 15,5 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
 
 
Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 15 cm s dlouhými růžovými vlasy staženými žlutou gumičkou do culíku oblečená do šatů s ramínkem za krk v různých barvách (např. top lesklý tmavě žlutý, světle žlutý s barevnými odlesky, oranžový se stříbrnými květy; sukně ze síťoviny různých barev: fialová se zlatým celistvým potiskem, červená se zlatým potiskem, zelená s krajkou se zlatým pruhem). Součástí balení jsou 3 druhy kosmetických prostředků − zřejmě rtěnka − 1 ks v plastovém obalu tvaru rtů (červená), 1 ks v plastovém obalu tvaru hvězdice (červená) a 1 ks v plastovém podlouhlém obalu (fialová). Panenky jsou baleny do růžových kartonových krabiček s uchem a plastovým průhledem. Na kartonu se nachází v angličtině název výrobku, upozornění o nevhodnosti pro děti do 3 let, značka shody CE a další piktogramy kód výrobku (NO.222). Na dolepené etiketě se nachází český název výrobku, kód (Item No: 4914195, upozornění na nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých dílků, informace o nevhodnosti pro děti do 3 let, čarový (EAN) kód, různé piktogramy včetně značky shody CE, uvedení výrobce a distributora.
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy