Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka my first FASHION PERFECT lovely, No 969

Vytvořeno: 30. 12. 2019 Poslední aktualizace: 30. 12. 2019

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

Panenka my first FASHION PERFECT lovely, No 969

údaje dle značení na dolepené etiketě: panenka, kód: Q880T3H576K19

EAN: 8598801800001 (neexistuje)

 

Výrobce, dovozce / země původu: neuvedeni / Čína

Distributor dle nabývacího dokladu: ZX GROUP s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2,   IČ: 46901710

Distributor dle značení: Libušská 319/126, 142 00 Praha 4, Česká republika

Prodejce: H-SLUNCE, s.r.o., Velkopavlovická 4071/23, 628 00 Brno – Židenice, IČ: 05691885 (prodejna: H-Slunce, Mladotické nábřeží 752, 763 21 Slavičín)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky bez vlásků obsahuje DEHP v množství 21,8 ± 8,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 17 cm s dlouhými vlasy a barevnými šaty balena v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky se nachází text identifikující výrobek v anglickém   jazyce (lovely FASHION PERFECT), upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky jsou obrázky princezen, anglické texty, údaj o zemi původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), kód No 969, symbol Zeleného bodu a označení shody CE. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (panenka), kód Q880T3H576K19, neexistující EAN kód, země původu, údaje o distributorovi, upozornění v českém jazyce, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na bočních stranách skládačky jsou obrázky princezen s ptáčky a anglické texty. Na horní straně je text v anglické jazyce identifikující výrobek a na spodní straně se nachází upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem) a také tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy