Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Modern Girls, enjoy the living fun!, NO.0939

Vytvořeno: 31. 8. 2016 Poslední aktualizace: 31. 8. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Modern Girls, enjoy the living fun!, NO.0939

(značení dle dolepené etikety: PANENKA, ITEM NO: TT2434K30,

EAN: 8592434163175 – kód patří firmě HRANIPEX)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor dle značení: GEPE s.r.o., Berlínská 1491/9, 102 00 Praha – Hostivař, IČ: 24829773

Prodejce: Little Vietnam s.r.o., nám. J. Hrubého 73, 378 21 Kardašova Řečice (sídlo i provozovna: Potraviny Partner Plus), IČ: 04257995

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. V hlavičce panenky byl zjištěn DEHP v množství 22,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka s různě upravenými dlouhými vlasy vysoká cca 25 cm v šatech různých barev a střihů. Panenka je uložená v barevné papírové skládačce s čelním průhledným plastovým oknem. Na skládačce se nacházejí anglické texty identifikující výrobek a zemi původu, upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), kód výrobku, značka shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a informace, že výrobek byl testován podle mezinárodních norem. Na zadní straně skládačky je dolepená bílá papírová etiketa s českým názvem a alternativním kódem výrobku, čárovým (EAN) kódem patřícím jiné firmě (HRANIPEX), upozorněním na nevhodnost hračky pro děti do 3 let z důvodu polknutí či vdechnutí (vyjádřeno také piktogramem), jménem a adresou distributora, zemí původu, symbolem Zeleného bodu, recyklačním symbolem a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy