Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka MeRmaid, Mořská panna, NO.116

Vytvořeno: 18. 1. 2018 Poslední aktualizace: 18. 1. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Panenka MeRmaid- Mořská panna, NO.116

název dle značení na dolepené etiketě: Morka Panna, ITEM NO: L3781/20

EAN: 8603781225000 (kód neexistuje)

 

 

Výrobce dle značení/ země původu: neuveden / Čína

Dovozce dle značení: Q.I.M. S.R.O. (podle živnostenského rejstříku: Q.I.M. s.r.o., Jeřábnická 360, 148 00 Praha 4- Kunratice, IČ: 26943395) 

Distributor: FORCAR s.r.o., Kolbenova 803/28, 190 00 Praha, IČ: 28490011

Prodejce: Long HD s.r.o., Za Hospodou 416/7, 102 00 Praha 10, IČ: 01824741 (prodejna Style, Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 17,3 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (mořská panna) vysoká cca 25 cm, s dlouhými barevnými vlasy. Panenka má místo nohou barevnou, plastovou ploutev (červená, růžová), je balena v papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky je uveden anglický text identifikující výrobek (MeRmaid) a číselný symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky jsou uvedeny anglické texty (Do not forget to follow your friend is shared together, we will have a good time!, MeRmaid), upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), číselný kód NO. 116, země původu (MADE IN CHINA), označení shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol. Na skládačce je nalepena etiketa s čárovým kódem (0280704005020280). Na druhé bílé etiketě je uveden český název (Morka Panna), číselný kód ITEM NO: L3781/20, neexistující EAN kód, upozorňující text v českém jazyce s chybami (NENÍ VHODNĚ PRO DĚTIDO 3 LET, VYROBEN ČÍNĚ), dovozce, označení shody CE, symbol Zeleného bodu a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (piktogram). Na spodní straně skládačky jsou uvedeny upozorňující texty v cizích jazycích.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy