Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Mermaid girl, Rikki, H2O Just add water!, NO:1289

Vytvořeno: 30. 10. 2020 Poslední aktualizace: 30. 10. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 
panenka Mermaid girl, Rikki, H2O Just add water!, NO:1289

údaje dle značení na dolepené etiketě: panenka

EAN: 1028832100001 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Distributor dle značení: YDD TRADE S.R.O. (firma neexistuje)

Distributor dle nabývacího dokladu: Velkoobchodní centrum, Dědická 907/4, 627 00 Brno – Slatina, IČO: 27945855 (podle živnostenského rejstíku  se jedná o firmu Thi Kim Phuong Nguyen, Kigginsova 1514/8, 627 00, Brno – Slatina)

Dovozce: neuveden

Prodejce: Van Thuan Vu, Náměstí 382, 768 05 Koryčany, IČO: 27720756

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 33,1 ± 13,2 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka – mořská panna je vysoká cca 32 cm, typu Barbie s dlouhými vlasy, s barevným topem a různobarevnou plastovou ocasní ploutví. Panenky jsou baleny v barevné papírové skládačce po 12 kusech. Na této barevné papírové skládačce je uveden kód NO:1289, údaj o zemi původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), symbol Zeleného bodu, recyklační symbol, označení shody CE, texty identifikující výrobek (H2O, Mermaid girl, Just add water!) a  fotografie 3 mořských panen ležících na pláži. Samotná panenka je balena v průhledné plastové skládačce s uvedenými texty identifikující výrobek (Rikki, Mermaid girl, H2O Just add water!) a s fotografií 3 mořských panen ležících na pláži. Na dolepené etiketě na zadní straně skládačky je uveden český název výrobku (panenka), neexistující EAN kód, údaj o zemi původu a distributorovi, upozornění v českém jazyce s chybami, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Přílohy