Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Merida

Vytvořeno: 6. 9. 2016 Poslední aktualizace: 6. 9. 2016

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Merida

Dle dolepené etikety: PANENKA Hračka KOČAR, EAN kód: 6902214417268 (neexistuje)

 

Výrobce: neuveden

Dovozce (dle dolepené etikety): N&V company s.r.o., Libušská 319, Praha 4 (neexistuje)

Distributor: Atterika Business s.r.o., Nušlova 2281/27, 158 00 Praha 5, IČ: 04408454

Země původu: Čína

Prodejce: Van Anh Vu, Elplova 2065/2, 628 00 Brno, IČ: 27326551 (provozovna: SLUNCE, Sebastiniho 6, 796 07 Držovice)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v hlavičce panenky v množství 34,0 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Panenka s hlavičkou z měkčeného plastu s dlouhými červenými rozpuštěnými vlasy je oblečena v modrozlatých šatech s lesklými ornamenty. Panenka je uložena v modré papírové krabičce s průhlednou plastovou čelní stěnou. Na krabičce jsou uvedeny anglické texty identifikující výrobek, země původu, nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také přeškrtnutým symbolem 0-3), značka shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol, číselný údaj NO.M9322 a dolepená papírová etiketa. Na etiketě je uveden údaj NV2-72-60, název výrobku, země původu, upozornění, že výrobek není vhodný pro děti do 3 let, adresa neexistujícího dovozce, značka shody CE a neexistující EAN kód.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy