Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Mebex TM, TOP MODEL, NO.338

Vytvořeno: 20. 10. 2020 Poslední aktualizace: 20. 10. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 
panenka Mebex TM, by Fashion Pretty Girls, TOP MODEL, NO.338

údaje dle značení na dolepené etiketě: Panenka. ITEM NO: HT-4325

EAN kód: 0086109574345 (neexistuje)

 
Výrobce / země původu: neuveden / Čína

Distributor dle značení: hui xin s.r.o., Libušská 319, 142 00 Praha 4 (firma neexistuje)

Distributor dle nabývacího dokladu: Pereplut s.r.o., Krkonošská 2001/16, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO: 06289991 (společnost neposkytla součinnost, nahlášena živnostenskému úřadu)

Prodejce: Tuan Anh Nquyen, Klicperova 830/18, 628 00 Brno – Líšeň, IČO: 03353915

(provozovna: Tržnice, hala P14/3, Olomoucká 1193/61a, 627 00 Brno)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 37,9 ± 15,2 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 30 cm, typu Barbie s dlouhými vlasy a různobarevnými šaty. Panenka je balena v papírové skládačce s průhledem, ev. s doplňky (šaty, klobouk, plastová kabelka a boty, zrcátko, šperky). Na přední straně skládačky jsou uvedeny texty identifikující výrobek  (Mebex TM, by Fashion Pretty Girls, TOP MODEL), text (WHAT’S YOUR STYLE?), obrázek motýla a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně se nachází obrázek a fotografie panenky v šatech s kabelkou, texty identifikující výrobek (Mebex TM, by Fashion Pretty Girls) a další texty (style dolls, GOOD LOOKS, FASHION GIRL IN HERE!, WHAT’S YOUR STYLE?, PRETTY). Na boční straně je fotografie panenky, obrázek motýla a texty. Na spodní straně je uveden kód NO. 338, údaj o zemi původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (Panenka), kód ITEM NO:HT-4325, údaje o zemi původu a distributorovi, neexistující EAN kód, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Přílohy