Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Máša a Medvěd (pouze v azbuce), NO. MS-6

Vytvořeno: 29. 3. 2018 Poslední aktualizace: 29. 3. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

  Panenka Mаша и Mедведь, NO. MS6
název dle značení na dolepené etiketě: DESC: plastové hračky, ITEM NO: TB-2755, 4-576-24.8  
EAN: 8594576259549 (kód neexistuje)

 

                                                   

                                                                                                  

 

 

Výrobce dle značení/ země původu: Čína

Dovozce dle značení: CR, TB – domaci – Hracky, Libušská 319, 142 00 Praha 4 (firma neexistuje)

Prodejce: A – Z Maxi s.r.o., Svitákova 2775/1, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČO: 29316057 (prodejna: A – Z Textil, Třebízského 163/5, 274 01 Slaný)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 16,0 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Panenka s výraznýma očima a viditelnými předními zuby je vysoká cca 25 cm s dlouhými vlasy a s barevnými šaty, ev. s šátkem uvázaným na hlavě. Panenka je balena v papírové skládačce s průhledem, na přední straně jsou uvedeny nápisy Mаша и Mедведь, Beautiful Fashion Happy, 100 points, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+) a obrázek panenky. Na zadní straně skládačky jsou texty Mаша и Mедведь, Beautiful Fashion Happy, Enjoy the new fashion, Experience new feelings, And take me home, grafické znázornění panenky a medvěda s brýlemi, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, recyklační symbol a symbol Zeleného bodu, kód NO. MS-6, země původu a další cizojazyčné texty v bílých rámečcích. Na bílé dolepené etiketě je český text s chybami (hračka není vhodně pro děti do 3 let hrozí nebezpečí současti používá se k učela k ne muž je určena), označení DESC: plastové hračky, kódy ITEM NO: TB-2755, 4-576-24.8, neexistující dovozce a neexistující EAN kód, země původu a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, označení shody CE, recyklační symbol a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na boční straně papírové skládačky jsou texty Beautiful Fashion Happy, Enjoy the new fashion, Experience new feelings a grafické znázornění panenky s medvědem. Na horní straně skládačky je uveden text identifikující výrobek.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy