Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Magic, NO.HS 1621

Vytvořeno: 20. 3. 2018 Poslední aktualizace: 20. 3. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Panenka MAGIC, NO.HS 1621

Na dolepené etiketě: DESC: plastové hračky, ITEM NO: HM – 050

EAN kód: 8591502460505

 

Výrobce dle značení/ země původu: neuvedeno / Čína

Dovozce dle značení: CR, MH-Domaci-Hracky, Libušská 319, 14200 Praha 4 (firma neexistuje)

Distributor dle nabývacího dokladu: HOUSEHOLD s.r.o., Libušská 319/126, 142 00 Praha 4 – Písnice,

IČO: 28464630

Prodejce: Radomír Gabrik, Bohumíra Četyny 6, Ostrava – Bělský les, IČO: 41406150  (provozovna: Hračky Venuše, Dr. Martínka 1295, Ostrava – Hrabůvka)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 37,3 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka tmavé pleti, vysoká cca 15 cm s dlouhými vlasy, výraznýma očima a barevnými šaty (např. top a sukně s květinovými motivy). Panenka je balena v papírové skládačce s průhledem a s grafickým znázorněním maorského muže, ženy a kohouta, je zde uveden text identifikující výrobek (MAGIC) a další anglický text (Meet the characters inside!), upozornění na nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky je uveden text identifikující výrobek (MAGIC) a další anglické texty (MAGIC is Ocenia princess, in a long time before the South Pacific, Moana in order to find the legendary island of mystery, alone on the voyage of the sea. During the journey, she became a partner with Maui, a half man and half man. Meet the characters inside! Come on, join us, let us together to také the risk), fotografie dítěte s panenkou a graficky znázorněním prasátkem na pláži, symbol Zeleného bodu, označení shody CE, recyklační symbol a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, kód NO.HS 1621 a země původu. Na zadní straně papírové skládačky je nalepena bílá etiketa s varovnými texty v českém jazyce s chybami (hračka neni vhodně pro děti do 3 let hrozi nebezpečí součásti použivá se k učela k ne muž je určena), země původu, neexistující firma jako dovozce, kód ITEM NO: HM – 050, neexistující EAN kód, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty). Na boční straně je uveden text identifikující výrobek a další texty (MAGIC, MAGIC ORDER TO FIND THE LEGENDARY ISLAND OF MYSTERY ALONE ON THE VOYAGE OF THE SEA DURING THE JOURNEY, Meet the characters inside!), upozornění na nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částí a grafické znázornění maorského muže, ženy a kohouta. Identické anglické texty jsou uvedené i na druhé boční straně a na horní straně skládačky. Na druhé boční straně je fotografie dítěte s panenkou. Na spodní straně jsou uvedeny cizojazyčné varovné texty, upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy