Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Lovely, NO. 9318

Vytvořeno: 10. 11. 2023 Poslední aktualizace: 10. 11. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka Lovely, NO. 9318
údaje na dolepené etiketě: panenka Barbie, LG17320
EAN kód: 8123456173202 (neexistuje)

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína
Distributor dle nabývacího dokladu: ALKALOIT s.r.o., Ježkova 1054/10, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 14142872
Dovozce dle značení: I deka s.r.o.
Prodejce: Xuan Khanh Pham – PFO, Milady Horákové 1913/27, 602 00 Brno – Černé Pole, IČO: 27843408 (prodejna: Tržnice stánek P11/8, Olomoucká 61a, 627 00 Brno)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 37,9 ± 14,9 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu Barbie), o velikosti cca 27 cm s různobarevnými vlasy. Panenka je oblečená v různobarevných šatech a je zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem, event. s doplňky (šaty, plastová kabelka a květina). Na přední straně je motiv domu se střechou, kde je uveden text identifikující výrobek (Lovely) s obrázkem panenek a střevíců, další anglické texty, obrázky rtěnky, řasenky, očních stínů a pudru v barevných srdcích a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky je název výrobku (Lovely) a další anglické texty, obrázky panenek s různobarevnými vlasy, střevíců a obrázek rtěnky, řasenky a pudru v barevném srdci, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol, údaj o zemi původu a kód NO. 9318. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (panenka Barbie), varovný text v českém jazyce, údaj o zemi původu, kód LG17320, údaj o dovozci a neexistující EAN kód. Na spodní straně je údaj o zemi původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), další cizojazyčné varovné texty a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na bočních stranách jsou uvedené názvy výrobku, obrázek panenky v rámu okna a obrázek rtěnky, očních stínů, řasenky a pudru v různobarevných srdcích.