Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Lovely GiRL NO. 559

Vytvořeno: 20. 10. 2020 Poslední aktualizace: 20. 10. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 
panenka lovely GiRL, NO.559

údaje dle značení na dolepené etiketě: koruna pro panenky, ITEM NO: HCH-310, 2-96-55.3

EAN: 8412965533103 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: CZ, Asia zboží s.r.o. (firma neexistuje)

Distributor dle nabývacího dokladu: Seriema Group, Lidická 700/19, 602 00 Brno IČO: 05645646

Dovozce: neuveden

Prodejce: Thanh Huyen Le, Husova 774/17, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí, IČO: 08009392

(prodejna: Prodejna Thanh Huyen Le, Josefská 612/15, 602 00 Brno)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 34,4 ± 13,8 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 28 cm, typu Barbie s dlouhými vlasy a s barevnými šaty. Panenka je balena v blistru (papírový karton s plastovým blistrem), ev. s doplňky (plastové zrcátko, hřeben, náramky, kazeta s očními stíny a s aplikátorem, kabelka, plastová postavička chlapce a spona do vlasů). Na papírovém kartonu je uveden anglický text identifikující výrobek (lovely GiRL), fotografie holčičky a obrázky barevných motýlů. Dále se zde nachází symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+ AGES), kód NO.559, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), symbol Zeleného bodu, recyklační symbol, označení shody CE a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (koruna pro panenky), kódy ITEM NO:HCH-310, 2-96-55.3, neexistující EAN kód, údaj o zemi původu a o dovozci, upozornění v českém jazyce s chybami (Hračka není vhodně pro děti do 3 let Hrozí nebzpeči současti používá sek učelu k ne muž je určena), piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Přílohy